Video
Artists  (in alphabetical order)
Torsten Delvos (Joachim Griebe Band, Tree-O!,  Jo Lienen) www.torsten-delvos.de
Ralf Gauck (mehrfacher Gewinner des Deutschen Rock- und Poppreises Kategorie “Bester Bassist”, vielfältige Konzerttätigkeit) www.ralf-gauck.de
Winfried Miertsch www.miertsch.net
Andreas Rottmann (Absent Minded) www.aminded.com
Raoul Walton (Julia Neigel, Thomas Blug Band) www.raoulwalton.com Photo: Simon Engelbert, Photogroove
Danny Fox (Bass Cyber Academy, University  of Sheffield, Bass Players United) www.bassmandannyfox.com
Barend Courbois (Blind Guardian, Quest,  Vengeance, Leah) http://www.barendcourbois.nl
Alex Grube (Helene Fischer, Marc Forster.  Cassandra Steen, Leslie Clio u.a.) www.alexgrube.com
Samuel G Mpungu (Limp Bizkit, Barna u.a.) www.samuelgmpungu.com
Stephan Pfaff (Tim Benzko, Ed Prosek u.a.) http://stephanpfaff.de/